top of page

Wij vragen u per mail om akkoord te gaan met de overeengekomen afspraken (datum, tijd, locatie en prijs van het optreden). Met dit akkoord gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die wij op deze pagina hebben opgesteld. Met vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Mvg Maartje & Sander

akoestische coverband lara leaves

Algemene Voorwaarden

Vrijblijvende optie & boeking
Wanneer Lara Leaves beschikbaar is op de door u aangegeven datum zal een vrijblijvende optie geplaatst worden. Wij zetten uw datum als optie in onze agenda en houden contact over de mogelijkheden voor Lara Leaves om bij uw gelegenheid op te treden tot er een wederzijds akkoord (officiële boeking) is bereikt.

Wanneer Lara Leaves ten tijde van de optie een nieuwe aanvraag ontvangt voor dezelfde datum zullen wij direct contact met u opnemen. U dient binnen 7 dagen na dit contact akkoord te geven voor de boeking of de optie te laten vervallen. Wanneer wij niets van u vernemen komt na 7 dagen uw optie automatisch te vervallen.

Een daadwerkelijke boeking komt tot stand wanneer u per mail akkoord geeft op de overeengekomen afspraken en daarmee met de algemene voorwaarden zoals hier opgesteld.

Ziekte of uitval van Lara Leaves
Wanneer Lara Leaves of een van de bandleden onverhoopt uitvalt zullen wij in overleg met u voor passende vervanging zorgen. Hierbij zal in eerste instantie gekeken worden binnen het brede netwerk van muzikanten die Lara Leaves rijk is. Wanneer dit niet lukt komt de geaccordeerde financiële verplichting te vervallen. Lara Leaves heeft vele contacten met collega muzikanten en boekingskantoren en zal haar uiterste best doen u te helpen met een alternatief, daar waar het in de redelijke zin mogelijk is.


Het optreden van Lara Leaves

 • ​Lara Leaves is tijdig aanwezig om de apparatuur op te bouwen. Dit zal vijfenveertig tot zestig minuten zijn voor de start van het optreden. Andere aankomsttijden kunnen op verzoek en tegen een kleine meerprijs overeengekomen worden.

 • Lara Leaves wenst de mogelijkheid om te kunnen laden en lossen aangrenzend aan de speellocatie. Daarnaast gelieve een parkeerplek voor de auto binnen een straal van honderd meter van de locatie. Wanneer dit afwijkt wensen wij hier vooraf over geïnformeerd te worden. Wanneer er sprake is van parkeerkosten zullen deze doorberekend worden aan u (de opdrachtgever/boeker) op de uiteindelijke factuur.

 • Lara Leaves wenst een minimale speeloppervlakte van twee (B) bij drie (D) meter in het geval u een duo-bezetting heeft geboekt. Een speeloppervlakte van drie bij drie meter is gewenst bij een optreden van Lara Leaves in trio-bezetting. Er is ook een minimaal hoogte van 2,5 meter nodig tot het plafond (ivm de lengte van de geluidspaal). Daarnaast dient minimaal één geaard stroompunt van 220 volt binnen tien meter van de speelplek aanwezig te zijn.

 • In het geval van een openlucht optreden dienen de bandleden en apparatuur van Lara Leaves beschermd te kunnen worden tegen wind, regen en volle zon. Is dit niet mogelijk heeft Lara Leaves het recht om ter plekke het optreden niet door te zetten. Mocht door weersomstandigheden schade ontstaan, door slechte of absentie van bescherming tegen de elementen, komt dit voor rekening van de opdrachtgever. 

 • Lara Leaves maakt gebruik van het Bose L1 Pro 32 geluidssysteem tijdens het optreden. Dit systeem kan tot honderdvijftig gasten voorzien van goed en aangenaam geluid. Een tweede geluidssysteem kan op verzoek en tegen een kleine meerprijs meegenomen worden. 

 • Lara Leaves zal het geluidssysteem niet harder zetten dan 90-95 decibel om zo gehoorbeschadiging voor zowel zichzelf als de gasten te voorkomen. Lara Leaves behoudt ten alle tijden zelf controle over het volume van hun geluidssysteem, dit tevens in overeenstemming met de locatie. 

 • Lara Leaves neemt zelf een set aan basis podium/sfeer/dansvloer verlichting mee, dit is inbegrepen bij de prijs.

 • Lara Leaves draagt zorg voor passende (achtergrond)muziek tijdens de pauzes.

 • Voor het instuderen van speciale verzoekjes voor een bruiloftsceremonie, openingsdans of ander muzikaal moment, vragen wij uiterlijk twee weken voor het optreden de definitieve liedjes naar ons door te sturen. Lara Leaves stelt voor bruiloft ceremonies een maximum van 5 liedjes en voor overige gelegenheden 3 liedjes om in te studeren. Dit allemaal natuurlijk in goed overleg.

 • De consumpties die Lara Leaves nuttigt zijn voor rekening van de opdrachtgever/boeker.

 • Lara Leaves stelt, in overleg, hun geluidssysteem beschikbaar voor bijvoorbeeld de trouwambtenaar, stukjes, speeches etc. Gelieve dit vooraf per mail door te geven zodat wij zorg kunnen dragen voor een extra microfoon en/of standaard.

 • Mochten de speeltijden van Lara Leaves op de dag zelf wijzigen door bijvoorbeeld een uitloop van het programma, zal Lara Leaves de extra tijd doorberekenen wanneer de uitloop meer dan vijftien minuten betreft. Hiervoor hanteren wij een uurtarief van € 80,- in het geval van onze duo-bezetting en € 120,- in het geval van onze trio-bezetting.


Annulering
Indien het optreden geen doorgang kan vinden vanwege een reden die niet toegerekend kan worden aan Lara Leaves zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd, te voldoen binnen 14 dagen na datum van annuleren:

 • Bij annulering tot zes maanden voor de afgesproken datum, wordt 25% van de afgesproken gage in rekening gebracht.

 • Bij afzegging tot twee maanden voor de afgesproken datum, wordt 50% van de afgesproken gage in rekening gebracht.

 • Bij afzegging binnen twee maanden van de afgesproken datum, wordt 75% van de afgesproken gage in rekening gebracht.

Bij een herboeking van Lara Leaves in de toekomst kan een compensatie van een deel van de in rekening gebrachte kosten besproken worden.

Informeer eventueel naar de mogelijkheden om de annuleringskosten te verzekeren bij uw verzekeringsadviseur/verzekeraar.

Betaling
Na het optreden zal Lara Leaves per mail een factuur sturen met de vooraf overeengekomen prijs. Het bedrag dient u binnen de op de factuur gestelde tijd over te maken aan de band. U hoeft vooraf dus geen aanbetaling te doen.

Aansprakelijkheid
Alle toegebrachte schade aan de bezittingen of personen van Lara Leaves veroorzaakt tijdens en rondom het optreden dienen te worden vergoed door de opdrachtgever/boeker. 

BTW Tarief
Lara Leaves laat vooraf weten welk netto bedrag gerekend zal worden voor hun diensten op het afgesproken evenement. Op dit moment is onze branche verplicht 9% btw af te dragen voor onze diensten. Hierdoor communiceren wij in onze afspraken voor de volledigheid zowel ons netto als bruto bedrag, uitgaande van de 9%.  Mocht het btw-tarief door overheidsbepalingen tussentijds komen te wijzigen, zal deze doorberekend worden naar de opdrachtgever. Let op!! In 2026 zal naar alle waarschijnlijkheid het btw tarief naar 21% gaan!

Live muziek & Corona

In verband de uitbraak van Covid-19 hanteren wij tijdelijk aangepaste Algemene Voorwaarden omtrent de annulering en condities van het optreden. 

Annulering ivm Corona

Wanneer u genoodzaakt bent om het optreden van Lara Leaves te annuleren door overheidsmaatregelen, zal in overleg gezocht worden naar een nieuwe datum. Wanneer het optreden van Lara Leaves alsnog plaats kan vinden op een andere overeengekomen datum, zullen de annuleringskosten zoals hierboven omschreven komen te vervallen.

Het optreden

Voor de veiligheid van u, uw gasten en de bandleden van Lara Leaves hanteren wij extra maatregelen omtrent hygiene en gepaste afstand. In vooraf overleg vragen wij u rekening te houden met een ruimer speeloppervlakte om zodoende anderhalve meter afstand te kunnen houden tot de aanwezigen. Ook het uitlenen van microfoons van de muzikanten is helaas niet mogelijk. Voor speeches zullen wij een aparte gastmicrofoon beschikbaar stellen. Mocht tijdens de aanwezigheid van Lara Leaves blijken dat de veiligheid en RIVM normen niet gegarandeerd kunnen worden, behouden Lara Leaves het recht het optreden niet te laten plaatsvinden of stop te zetten. 

bottom of page